Zgłoszenie

Forma udziału:
Przewiduje się dwie formy udziału w Konferencji:
OBSERWATOR – ta forma udziału wymaga zgłoszenia w Sekretariacie Konferencji za pomocą poczty elektronicznej, wstęp jest bezpłatny,
UCZESTNIK – ta forma udziału wymaga zgłoszenia na obowiązującym formularzu (poniżej).

Zgłoszenie:
Organizatorzy i Komitet Naukowy oczekują zgłoszeń uczestnictwa na podstawie przesłanego na nasz adres formularza, zawierającego abstrakt artykułu oraz deklarację ew. wystąpienia. Komitet Naukowy dokona wyboru abstraktów, które będą publikowane w wydawnictwie pokonferencyjnym. Planowane są publikacje wybranych przez Komitet Naukowy artykułów w „Wiadomościach Konserwatorskich” (13 punktów), „Czasopiśmie Technicznym” Politechniki Krakowskiej – seria Architektura (13 punktów) lub w Monografii. Autorzy ponoszą koszty wydawnicze w wysokości 600 zł (z VAT) do dnia 15 października 2016, po tym terminie w wysokości 800 zł (z VAT).

Zgłoszenie na obowiązującym formularzu winno zawierać:
– imię i nazwisko autora (lub autorów),
– afiliację,
– adres e-mail,
– adres pocztowy do korespondencji,
– tytuł artykułu
– streszczenie artykułu (od 800 do maksymalnie 1000 znaków ze spacjami).

Terminy:
do 15 września 2016 r. – zgłoszenie uczestnictwa oraz przesłanie abstraktu,
do 30 września 2016 r. – zaproszenie do złożenia artykułu (przesłane pocztą elektroniczną),
do 15 października 2016 r. – nadsyłanie artykułów (cena publikacji – 600 zł),
do 30 października 2016 r. – nadsyłanie artykułów (cena publikacji – 800 zł) – termin nieprzekraczalny ze względu na umowy wydawnicze.

Artykuły:
Tekst artykułu powinien spełniać kryteria pracy naukowo-badawczej. Objętość minimalna artykułu to 0,5 arkusza (10 stron z ilustracjami) – wraz z przypisami, podpisami ilustracji oraz bibliografią. Artykuł należy przygotować w języku polskim i angielskim, zgodnie z instrukcją.

Prosimy o przelew na konto:
Politechnika Krakowska
im. T. Kościuszki
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Bank BPH S.A, Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków
11 1060 0076 0000 3210 0013 7340 wraz z dopiskiem: Architektura XX w. (imię i nazwisko)

Komentarze są wyłączone.