Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny


MGR JACEK RULEWICZ, SEKRETARZ GENERALNY STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
MGR KATARZYNA BRAUN, STOWARZYSZENIE KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
MGR KATARZYNA CIACH, ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
DR HAB. INŻ. ARCH. ANDRZEJ GACZOŁ, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
DR SZTUKI KATARZYNA KOŁODZIEJCZYK, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
MGR KATARZYNA LIMANÓWKA-DOKTOR, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
MGR INŻ. ARCH. DOMINIK PRZYGODZKI, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
DR INŻ. ARCH. JOLANTA SROCZYŃSKA, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
MGR JERZY SZAŁYGIN, VICE PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
DR INŻ. ARCH. ZBIGNIEW WIKŁACZ, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Komentarze są wyłączone.