Komitet naukowy

Komitet naukowy


PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ROBERT BAREŁKOWSKI, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ZBIGNIEW BAĆ, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. WOJCIECH BONENBERG, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ANDRZEJ BIAŁKIEWICZ, PROREKTOR PK, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
PROF. ARCH. WITOLD CĘCKIEWICZ, CZŁONEK RZECZYWISTY PAN I PAU, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
MGR INŻ. ARCH. BARBARA JEZIERSKA, DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W WARSZAWIE, MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. JACEK GYURKOVICH, DZIEKAN WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. SŁAWOMIR GZELL, PRZEW. KOMITETU URBANISTYKI I ARCHITEKTURY PAN, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
DR INŻ. ARCH. ROBERT HIRSCH, MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W GDYNI
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. EWA WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH, PRZEW. KOMITETU NAUKOWEGO, DYR. INSTYTUTU HISTORII ARCHITEKTURY I KONSERWACJI ZABYTKÓW WAPK
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ANDRZEJ KADŁUCZKA, PREZES STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. DARIUSZ KOZŁOWSKI, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. EWA KURYŁOWICZ, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR LORENS, PREZES TUP, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. MARIA MISIĄGIEWICZ, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. LUCYNA NYKA, DZIEKAN WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. PIOTR OBRACAJ, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
PROF. PROF. DR HAB. ANDRZEJ K. OLSZEWSKI, UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ZBIGNIEW PASZKOWSKI, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. WACŁAW SERUGA, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. MARIA JOLANTA SOŁTYSIK, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. BUGUSŁAW SZMYGIN, PREZYDENT PKN ICOMOS, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ADAM MARIA SZYMSKI, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE
MGR INŻ. ARCH. MARIUSZ ŚCISŁO, PREZES ZG SARP W WARSZAWIE
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ELŻBIETA TROCKA-LESZCZYŃSKA, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
DR INŻ. ARCH. JADWIGA URBANIK, PREZES PKN DOCOMOMO, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
DR INŻ. ARCH. MARTA URBAŃSKA, PEŁNOMOCNIK ZG SARP W WARSZAWIE, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. STEFAN WRONA, DZIEKAN WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ZBIGNIEW ZUZIAK, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. MARIA JOLANTA ŻYCHOWSKA, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Komentarze są wyłączone.