Organizatorzy

PATRONAT:
· Pani dr hab. Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków

ORGANIZATORZY:
· Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
· Politechnika Krakowska – Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
· Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich
· Narodowy Instytut Dziedzictwa

PARTNERZY:
· Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
· Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich
· Polski Komitet Narodowy ICOMOS
· Komitet Architektury i Urbanistyki PAN
 

Komentarze są wyłączone.