Strona główna

 

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska oraz Urząd Miasta Krakowa zapraszają na ogólnopolską konferencję, zorganizowaną w 100-lecie powstania niepodległych służb ochrony zabytków w Polsce, „Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości”, która odbędzie się w dniach 10 – 11 grudnia 2018 roku, w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa, przy pl. Wszystkich Świętych w Krakowie.

Niespełna 21 lat niepodległości od 1818 do 1939 to okres niezwykły nie tylko pod względem restytucji polskiej państwowości i instytucji ją realizujących, ale także fenomenalnej, powszechnej konsolidacji wszystkich warstw społecznych wokół idei restauracji, konserwacji, dalszego trwania i rozwoju narodowego dziedzictwa kulturowego. Nie bez powodu, rozwijana jeszcze na terenach dawnej Rzeczpospolitej, koncepcja nie tyle ochrony monumentów ile ochrony „zabytków” – a więc rzeczy należących do wielkiej przeszłości, ale zapomnianych, zagubionych czy utraconych stała się wiodącym nurtem w Dekrecie Rady Regencyjnej, akcentującym aspekt identyfikacji narodowej i edukacji historycznej.

Planowana konferencja ma z jednej strony właśnie charakter refleksji historycznej, ale z drugiej strony ma stać się próbą spojrzenia na ideę ochrony naszego dziedzictwa kulturowego z perspektywy nowej cywilizacji, opartej na powszechnej globalizacji, uniwersalizacji, czy nawet substytucjonalności wartości. Musimy mieć świadomość potencjalnych zagrożeń jakie teraźniejszość i przyszłość może przynieść przeszłości zarówno w sensie fizycznym, jak i duchowym. Ta konferencja ma być impulsem do poszukiwania istoty nowoczesnej ochrony dziedzictwa kulturowego, rozumianego w wymiarze pełnego autentyzmu substancji, a także ontologicznie i holistycznie. Dlatego organizatorzy liczą na szeroki udział młodej generacji naukowców, profesjonalistów, teoretyków i praktyków.

Komentarze są wyłączone.